Inschrijven - Speedo Sportemotion Jaargangfinale

Ga naar de inhoud

Inschrijven

       
Inschrijven:
Inschrijven kan tot en met donderdag 13 juni 2019 tot 24.00 uur op het e-mailadres:
inschrijven@jaargangfinale.nl
(Inschrijvingen welke later binnenkomen, zullen niet meer in behandeling worden genomen en worden derhalve terzijde geschoven.);

Bij de inschrijving dient het volgende te worden meegezonden:
 1. De verzamellijst, waarbij de zwemmers op naam / programmanummer / tijd / datum / plaats zijn gesorteerd en het startnummer van de zwemmer volledig is vermeld;
 2. De inschrijving in een lenexbestand;
 3. Een volledig ingevuld “Algemeen Inschrijfformulier”;

Een inschrijving wordt NIET in behandeling genomen wanneer:
 • één van de drie bovengenoemde bestanden ontbreekt;
 • bij twijfel over een inschrijftijd de inschrijvende vereniging geen afschrift van de uitslag kan overleggen, waarin de omstreden tijd staat vermeld;
 • De verzamellijst en/of het Algemeen Inschrijfformulier niet volledig en/of onjuist is ingevuld;
 • Niet wordt voldaan aan één of meerdere van onderstaande punten.

Met het inschrijven moet rekening worden gehouden met de volgende punten:
 • De zwemmers die in de periode 01-09-2018 t/m 09-06-2019 precies dezelfde tijd of een aantoonbare snellere tijd hebben gezwommen dan de richttijd, mogen worden ingeschreven met hun snelst gezwommen tijd, ongeacht in welk bad (25- of 50-meterbad) deze tijd is gezwommen. Tijden worden niet omgerekend;
 • De zwemmers mogen slechts voor 4 afstanden worden ingeschreven;
 • Alle inschrijftijden dienen op een controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van deze wedstrijd dient de uitslag op de dag van de sluiting van de inschrijving van de Jaargangfinale bij de KNZB in de webkalender te zijn geüpload;
 • Zwemmers die in het buitenland  wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten, mogen worden ingeschreven. Ook voor hen geldt, dat de inschrijftijd controleerbaar moet zijn bij een officiële instantie van het land waarin zij wonen. Buitenlanders die in Nederland wonen, mogen eveneens worden ingeschreven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, die in het KNZB-reglement t.a.v. buitenlanders in Nederland zijn opgenomen;
 • Het inschrijven kan alleen door of namens de TC van een vereniging worden gedaan;
 • Het inschrijven kan uitsluitend per e-mail op het volgende adres: inschrijven@jaargangfinale.nl
 • Bij de opgave van het aantal ploegleiders gaat de organisatie van de Jaargangfinale er van uit, dat deze opgave in verhouding staat tot het aantal zwemmers en starts. De organisatie behoudt zich het recht voor om in de opgave van het aantal ploegleiders eventueel correcties aan te brengen. (bij geen opgave wordt standaard van 1 ploegleider uitgegaan).

Wanneer er is ingeschreven wordt een ontvangst bevestiging verstuurd en alleen met deze ontvangst bevestiging is de inschrijving door de organisatie van de Jaargangfinale ontvangen, hetgeen overigens niet wil zeggen, dat de inschrijving ook in behandeling wordt genomen. Wanneer de inschrijving wel op tijd is, doch niet in behandeling wordt genomen, dan krijgt de inschrijvende vereniging hiervan apart bericht en nog éénmaal de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn alsnog een complete en juiste inschrijving te sturen;

Op de pagina Downloads kunnen alle relevante hulpbestanden t.b.v. het inschrijven worden  gedownload;
Terug naar de inhoud