Privacyverklaring - Speedo Sportemotion Jaargangfinale

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden gevraagd en verwerkt:
De organisatie van de Jaargangfinale kan persoonsgegevens verwerken, doordat wordt ingeschreven om deel te nemen aan deze zwemwedstrijd. De organisatie van de Jaargangfinale kan eventueel de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor het inschrijven van de zwemmers:
  • De voor- en achternaam, startnummer en vereniging van de desbetreffende zwemmer.

Op het contactformulier voor vragen m.b.t. de organisatie:
  • Naam, vereniging, telefoon (optioneel) en e-mailadres.

Op het contactformulier voor vragen m.b.t. het inschrijven:
  • Naam, vereniging, telefoon (optioneel) en e-mailadres.

Op het contactformulier voor opgave fungeren als official:
  • Achternaam, voorletters, roepnaam (optioneel), m/v (optioneel), bevoegdheid, woonplaats, vereniging, kledingmaat polo, telefoon en e-mailadres.

Op het contactformulier betalen per bankoverschrijving:
  • Naam, vereniging, plaats, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon.

Op het algemeen inschrijvingsformulier:
  • Naam, plaats, regio en depotnummer van de inschrijvende vereniging;
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de inschrijvende vereniging;
  • Naam c.q. namen van de ploegleider(s).

Waarom de organisatie van de Jaargangfinale deze gegevens nodig heeft:
De organisatie van de Jaargangfinale verwerkt de persoonsgegevens om deze wedstrijd te kunnen organiseren.  In sommige gevallen zijn deze gegevens strikt noodzakelijk om telefonisch c.q. per e-mail contact op te nemen met een official, de contactpersoon van de inschrijvende vereniging of de contactpersoon van de inschrijvende vereniging m.b.t. de betaling per bankoverschrijving. De gevraagde gegevens op het contactformulier voor vragen m.b.t. de organisatie en het inschrijven worden gebruikt om adequaat contact te kunnen opnemen met de desbetreffende vraagsteller.
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard:
De organisatie van de Jaargangfinale bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de desbetreffende gegevens worden verzameld. Tenzij de gegevens in de eerstvolgende wedstrijd weer nodig zijn, zullen de gegevens, zonder schriftelijke overeenkomst, niet langer worden bewaard dan een jaar.
 
Delen met anderen:
De organisatie van de Jaargangfinale verstrekt de persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene nimmer aan derden en zal derhalve de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor het organiseren van deze wedstrijd.
 
In kaart brengen websitebezoek:
Op de website van de Jaargangfinale (https://jaargangfinale.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De organisatie van de Jaargangfinale gebruikt deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De organisatie van de Jaargangfinale maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Derhalve wordt, door een bezoek aan de website van de Jaargangfinale, uw gegevens (inclusief IP-adres) niet overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 
Online publicaties van foto’s en video’s:
Op de wedstrijddag van de Jaargangfinale worden foto’s en video’s gemaakt, welke op de website en Facebook pagina van de Jaargangfinale gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard heeft iedereen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. Wanneer een verzoek, tot het niet publiceren van beeldmateriaal, bij ons binnenkomt, dan zal de organisatie van de Jaargangfinale hier direct gehoor aan geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar organisatie@jaargangfinale.nl. De organisatie van de Jaargangfinale zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiligen:
De organisatie van de Jaargangfinale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Jaargangfinale maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen, dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft, dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de organisatie van de Jaargangfinale verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de Jaargangfinale via het e-mailadres: organisatie@jaargangfinale.nl.
Terug naar de inhoud